2
Praca specjalistów nad efektami specjalnymi nie jest łatwa, ale potem widzimy tego piękne efekty. Kurz, pył, deszcz, wybuchy nad tym pracują w Naughty Dog.
Jak pracują spece od efektów specjalnych w Naughty Dog?